کتاب های معمایی نشر جهان کتاب جز مجموعه نقاب محسوب می شود و در ژانر پلیسی با موضوع معمایی است.

نمایش سبد خرید “ادبیات سیاه” به سبد شما افزوده شد.