کتاب های معمایی نشر جهان کتاب جز مجموعه نقاب محسوب می شود و در ژانر پلیسی با موضوع معمایی است.

نمایش سبد خرید “جاسوسی‌که ‌از سردسیر آمد” به سبد شما افزوده شد.