دسته‌بندی نشده

برگی از کتاب

photo_2016-12-22_16-51-31

?"چند سال پيش هوبرتوس کنابه، متخصص برجستة سازمان امنیّت آلمان شرقی (اشتازی)، پس از مطالعة پرونده‌های سازمان امنیّت آن کشور، اين پرسش را مطرح کرد که آيا بايد تاريخ آلمان را با عنايت به اطلاعات جديد از نو نوشت؟ کنابه با آوردن قراين تاريخی بسيار، اِعمال نفوذ سازمان امنیّت آلمان شرقی در امور داخلی جمهوری آلمان فدرال را آشکار ساخت... نگارندة اين سطور [قاسم ش. نورمحمدی] در جريان مطالعات خود تاکنون گزارش‌های برخی از ايرانيان مقيم آلمان شرقی را که با سازمان امنیّت آن کشور همکاری می‌کردند، خوانده است. افرادی با نام‌های مستعار «چارلی»، «رضا»، «علی»، «آلفردو»، «اوتو»، «فولاد» و...

ادامه خواندن ←

ترجمه‌هایی که ترجمه نیستند!

photo_2016-12-22_18-36-19

پیشتر گفتیم که کتاب‌های تقلّبی انواع گوناگون دارند. گونه‌اي از كتاب‌هاي تقلّبي، ترجمه‌هايي هستند كه در واقع ترجمه نيستند. اين‌ها در اغلب موارد رمان‌ها يا مجموعه داستان‌هايي هستند كه به دليلي مورد استقبال قرار گرفته و فروش خوبي داشته‌اند. در ميان متقلّبانِ كتاب‌ساز، هستند ناشراني كه از خود هيچ ابتكاري ندارند و تنها منتظر نشسته‌اند تا يكي از همكارانشان كتاب موفقي را به بازار عرضه كند. آن‌ها بلافاصله چاپ ديگري از همان كتاب را روانة بازار مي‌كنند و با سوءاستفاده از يكي دو مزيّت نسبي ـ قيمت پايين‌تر، تخفيف فروش بيشتر، يا بهره‌گيري از شبكة توزيع وسيع‌تر ـ از نمد...

ادامه خواندن ←