درباره ما

۲۰ سال تجربه و حضور در دنیای کتاب پشتوانه ما است
آیا می توانید از این مزیت چشم پوشی کنید

جهان کتاب:

جهان کتاب نشریه ای است که از ۲۰ سال سابقه در حوزه نشر و چاپ کتاب دارد.

image7